HomeOns onderwijs

Ons onderwijs

De speerpunten uit het schoolplan 2019-2023

Elke 5 jaar maakt elke school een schoolplan, waarin wordt aangegeven hoe wij het onderwijs vormgeven en wat wij willen ontwikkelen. Op basis van dat plan wordt een meerjarenplan gemaakt en elk jaar maakt de directie vervolgens een jaarplan. Ons huidige schoolplan vindt u onder het tabje downloads op onze site. Hieronder vindt u de speerpunten uit het schoolplan omgezet naar doelen voor schooljaar 2021-2022

  • Leerlingen zijn eigenaar van hun leerproces en ontwikkelen de vaardigheden die hiervoor nodig zijn.
  • Goede implementatie van het thematisch, betekenisvol en onderzoekend leren, onder andere door de methode Alles-in-1 verder te implementeren.
  • De leerkrachten bekwamen zich in het faciliteren van betekenisvol en onderzoekend leren.
  • Starten met groepsdoorbroken leerlijnonderwijs; vakken rekenen en spelling, om de opbrengsten te verhogen
  • De opbrengsten van het begrijpend leesonderwijs verhogen en het leesonderwijs in het algemeen verbeteren
  • Het bewaken en borgen van de principes van De Vreedzame School.

Bekijk hier het schoolplan