HomeOns onderwijs

Ons onderwijs

De speerpunten uit het schoolplan

Alle scholen van Stichting Prisma zijn op dit moment bezig met het schrijven van een nieuw schoolplan. Het schoolplan zal in januari 2024 klaar zijn en op onze website te vinden zijn. Elke 5 jaar maakt elke school een schoolplan, waarin wordt aangegeven hoe wij het onderwijs vormgeven en wat wij willen ontwikkelen. Op basis van dat plan wordt een meerjarenplan gemaakt en elk jaar maakt de directie vervolgens een jaarplan.
Hieronder vindt u de speerpunten uit het jaarplan omgezet naar doelen voor schooljaar 2023-2024

  • Leerlingen zijn eigenaar van hun leerproces en ontwikkelen de vaardigheden die hiervoor nodig zijn.
  • De methode Alles-in-1 vervangen met methodes passend bij ons onderwijs en onze populatie
  • Trauma sensitief lesgeven
  • Borgen van onze identiteit en hoe wij deze uitdragen.
  • Borgen van de kleutervisie en het werken met het volgsysteem Mijn KleuterGroep.

Bekijk hier het schoolplan 2019-2023