HomeOver Het KompasMissie en visie

Missie en visie

Onze missie

Op Het Kompas willen wij de kinderen inspireren vanuit de christelijke waarden, zodat zij zelf keuzes kunnen maken. Wij willen hen krachtige mensen laten worden die eigenaar zijn van hun ontwikkeling, passend bij de mogelijkheden en talenten die zij bezitten. Mensen die verantwoordelijk en respectvol omgaan met anderen en hun omgeving. Het christelijke karakter is zichtbaar in de dialoog over geloof en de respectvolle manier van omgaan met elkaar.

Onze visie

Het onderwijs op Het Kompas biedt mogelijkheden om geactiveerd, samenwerkend te leren en om vaardigheden te ontwikkelen.

Hiervoor richten wij een betekenisvolle leeromgeving in, waarbinnen de leerlingen ontdekkend en onderzoekend leren.

Om doorgaande lijnen te bewaken en onderwijs op maat te creëren, volgen wij de leerlingen in hun ontwikkeling en coachen wij hen om eigenaar te kunnen worden van hun leerproces.

Wij zetten ons in voor een goede samenwerking tussen school, ouders/verzorgers en omgeving, om de optimale ontwikkeling en successen van de leerling te bewerkstelligen.