HomeVoor de oudersLeerplicht

Leerplicht

Verplichte uren

Alle leerlingen vanaf vijf jaar moeten een verplicht aantal uren onderwijs ontvangen. De schoolleiding is verplicht hierover te waken en moet daarmee het ongeoorloofde verzuim in de gaten houden. Ongeoorloofd verzuim is verzuim waarvan de reden niet (of nog niet) is doorgegeven op school. Daarom is het van belang vooraf toestemming voor afwezigheid te vragen of uw kind af te melden indien daar reden toe is.

Ongeoorloofd verzuim is bijvoorbeeld in elk geval:

  • kinderen meenemen naar een verjaardag van een familielid.
  • kinderen een middag meenemen om kleren te kopen.
  • een dag of middag eerder vertrekken bij het ingaan van een vakantieperiode.

Indien ongeoorloofd verzuim vaak of langdurig voorkomt zal dit doorgegeven worden aan de leerplichtambtenaar.