HomePrivacy

Privacy statement

Privacy bij het gebruik van onze websites

Binnen onze school PCB Het Kompas hebben we een algemeen privacybeleid als het gaat om het opslaan en verwerken van persoonsgegevens.

Indien u onze website bezoekt is er ook sprake van een kleine verwerking van persoonsgegevens. Dit kan zijn doordat u via het contactformulier contact met ons opneemt of het feit dat u onze site bezoekt (cookies). Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met onze diensten te maken hebben.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

PCB Het Kompas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u contact met ons hebt opgenomen, bijvoorbeeld via ons contactformulier of via e-mail. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die door u worden verstrekt of die wij verkrijgen via de cookies die wij (laten) plaatsen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval verwerken:

  • Naam van contactpersoon;
  • E-mailadres van contactpersoon;
  • Telefoonnummer indien deze ingevuld is;
  • Overige informatie die we vrijwillig van u ontvangen.

Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens en op welke grondslagen?

PCB Het Kompas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doel:

  • Om contact met u op te kunnen nemen ten behoeve van een aan ons gestelde vraag.

Wij verwerken uw gegevens op basis van onderstaande gronden:

  • Het is noodzakelijk om uw vraag te beantwoorden (gerechtvaardigd belang).

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

PCB Het Kompas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

PCB Het Kompas beveiligt de schoolwebsites met een SSL-certificaat. Hiermee worden uw gegevens, bijvoorbeeld die worden verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden.

Cookies

Wij verwerken op onze websites alleen functionele cookies. Voor functionele cookies is geen toestemming nodig. Wij maken wel gebruik van Google Analytics, maar deze is ingesteld volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u met betrekking uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met ons via vragenoverprivacy@prisma-almere.nl