HomeVoor de oudersMedezeggenschapsraad en ouderraad

Medezeggenschapsraad en ouderraad

Medezeggenschapsraad

Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad (mr) te hebben. De mr overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken zoals veiligheid op en rond de school, verbeteringen in het onderwijs, financiën en het vaststellen van vakanties en vrije dagen. In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). Ook Het Kompas heeft een mr en die behartigt ook uw belangen!

Ouderraad

Een school maak je met elkaar. Veel ouders hebben tijd, zin en mogelijkheden om zich actief in te zetten voor de school en daar zijn we heel blij mee. Zij verzetten werk waar de leerlingen direct of indirect van profiteren. Vele activiteiten, van het runnen van de bibliotheek tot het regelen van het sinterklaasfeest, zijn zonder deze ouderhulp niet mogelijk.

De leden van de OR en onze eventmanager bereiden samen bepaalde activiteiten, zoals het sinterklaasfeest en bijvoorbeeld een jaarfeest, voor. Er wordt een draaiboek gemaakt en de taken verdeeld. De OR zal hierbij andere ouders om hulp vragen indien dit nodig is.